Contact

Secrétariat et contact de la SSEG:
Schweizerische Gesellschaft für Geschlechterforschung
Universität Basel, Zentrum Gender Studies
Rheinsprung 21
4051 Basel
infogenregeschlechtch

Secrétariat de la SSEG: Sarah Schneiter
Contact Relations publiques de la SSEG: Fleur Weibel (deutsch) / Annelise Erismann (français)
Contact Finances/cotisation de membre: Matthias Luterbach